D

Despre experți în știință vs. fake news în România, la 1909

Nevoia de voci publice ale experților în știință nu este o noutate atât de mare pe cât credem. În 1909, jurnalistul Nicolae Grigore Mihăescu (NIGRIM), publica un eseu în care argumenta cât de necesară este implicarea oamenilor de știință reputați, pentru a contracara ceea ce el numește „șarlatanii științei”.

În contra fluviului distrugător al șarlatanilor științei trebue să se ridice enormul dig de către înșiși reprezentații adevărați și cinstiți ai Științei.

A lor este datoria îndreptării răului, căi tot lor li se cuvine cinstea și mărirea unui neam.

(1909 Ianuarie 9, Gura Sărății)

Textul este luat dintr-o culegere de eseuri intitulată „Șarlatanii Științei”, pusă la dispoziție de Biblioteca digitale a Bucureştilor, prin intermediul căreia Biblioteca Metropolitană oferă acces la documente digitizate de tip text, imagine, audio sau video, copii digitale fidele ale documentelor aflate atât în patrimoniul B.M.B. cât și al altor instituții deținătoare de fonduri de patrimoniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *