H

Horizon Europe: Comunicare vs. Diseminare vs. Exploatare

Pe noua linie de finanțare Horizon Europe, proiectele europene vor cere planuri pentru trei dimensiuni diferite: comunicare, diseminare și exploatare. De multe ori, ele sunt folosite ca sinonime. Deci cum trebuie abordate fiecare în propunerea de finanțare?

Comunicarea ➡ se referă la promovarea strategică a proiectului și a rezultatelor sale, inclusiv cu media și cu publicul larg, prin canale de comunicare adecvate și mesaje bine gândite. (aici intră comunicatele de presă, evenimentele pentru public, canalele de social media etc.)

Diseminarea ➡ se referă la efortul de a face cunoscute rezultatele acelor comunități care le pot folosi cel mai bine, poate chiar dincolo de ideea inițială despre cine ar putea folosi rezultatele (aici intră publicațiile și conferințele științifice, dar și broșuri pentru potențiali parteneri de afaceri). 

Exploatarea ➡ se referă la utilizarea rezultatelor cercetării, inclusiv prin crearea de produse și servicii noi  (de către instituțiile care au participat la proiect sau de către alții).

În schimb, când citiți în proiecte despre capitolul Dissemination & Exploitation (D&E) să știți că se referă și la strategii de comunicare cu publicul larg. 

Am aflat toate acestea dintr-o prezentare organizată de Comisia Europeană: “A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects“, pe care o puteți vedea mai jos:

În fiecare lună, trimit un newsletter despre Știință & Comunicare, cu articole care vorbesc despre cum poate fi mai bine promovată cercetarea în România. Include ce scriu aici, pe blog, dar și articole recente din alte limbi pe care le recomand și le comentez.
Vă puteți abona aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *